ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
AUTO-Rolný v.o.s.
1. Obecné informace
1.1. Společnost AUTO-Rolný v.o.s. si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů a vzala na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti společnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).
2. Zákonnost zpracování
2.1. Společnost AUTO-Rolný v.o.s. zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje společnost pro jednotlivé agendy v analýze GAP – záznamy o činnostech zpracování.
2.2. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby, v rámci plnění svých úkolů a povinností.
2.2.1. U zaměstnanců je tento krok vytyčen systémem pověření a patřičnou smlouvou.
2.2.2. U ostatních osob spolupracujících je chráněna mlčenlivost smlouvou upravující vztah správce a zpracovatele (zpracovatelská smlouva, ujednání o práci s osobními údaji, dohoda o mlčenlivosti apod.)
2.3. V případech, kdy společnost hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například na internetových stránkách, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah tohoto zveřejnění.
3. Podmínky zpracování
3.1. Společnost AUTO-Rolný v.o.s. zpracovává osobní údaje pouze v těchto případech:
3.1.1. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
3.1.2. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost daného subjektu údajů.
3.1.3. Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností, která se na správce nebo zpracovatele vztahuje.
3.1.4. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů.

4. Technická a organizační bezpečnostní opatření
4.1. Společnost AUTO-Rolný v.o.s. provedla nezbytná technická a organizační opatření:
4.1.1. Jednotlivá pravidla pro práci s osobními údaji jsou stanovena ve vnitřních směrnicích společnosti. Tyto pravidla dodržují a jsou s nimi obeznámeni všichni zaměstnanci i spolupracovníci společnosti.
4.1.2. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v listinné formě zabezpečené v prostorech, které jsou uzamykatelné, a ke kterým má přístup pouze pověřená osoba.
4.1.3. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v elektronické formě zabezpečené na chráněné výpočetní technice.
4.1.4. Společnost sepsala evidenční list, na kterém má jasně sepsanou evidenci klíčů od jednotlivých prostor, v nichž se zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje.
4.1.5. K jednotlivým dokumentacím, které obsahují osobní údaje, má přístup pouze pověřená osoba dle vnitřního systému pověření.
5. Obchodní sdělení
5.1. V rámci zkvalitňování našich služeb svým stávajícím zákazníkům zasíláme obchodní sdělení informačního charakteru, např. pravidelný servis vozidel. Naši zákazníci mají právo odhlásit se z odběru těchto informačních obchodních sdělení.
5.1.1. Z odběru je možné se odhlásit zasláním elektronické zprávy na prodej.pv@autorolny.cz, předmět zprávy: ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU. Pro legitimaci zákazníka prosím uveďte své jméno a příjmení.
6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
6.1. Vzhledem k povaze a předmětu podnikání společnost AUTO-Rolný v.o.s. nezřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018.
7.2. V případě dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na gdpr@autorolny.cz nebo telefonicky na 582 338 090.

Kontakty

Prostějov
Brněnská 88
796 01 Prostějov
Tel: 582 338 090
HOT-LINE: 606 261 526

Email prodejní oddělení: prodej.pv@autorolny.cz

Email servisní oddělení: servis.pv@autorolny.cz

 

Olomouc
Brněnská 45
772 00 Olomouc
Tel: 585 423 902
HOT-LINE: 606 314 777

Email prodejní oddělení: prodej.ol@autorolny.cz

Email servisní oddělení: servis.ol@autorolny.cz

 


Aktuality

01. 04. 2019

Jarní prohlídka 2019

Více informací
01. 03. 2019

Prostějovský ples

Více informací

Copyright © 2012 Picabo.cz, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Powered by Picabo Webadmin